Kontakt oss:


Asgeir Berg, Måløy Normisjon  tlf 90938075

Bent Kråkenes, Fisken Kristne Fellesskap, tlf 91637403

Monica Kråkenes, utleige ansvarleg tlf 90030516

Anne Berit Refvik, samtalegruppe for kvinner tlf 99262519

Frode Kvalheim, samtalegruppe for menn tlf 99161525

Marte Iren Lade, leiar Måløy Soul Children

og for familie huskirke  tlf 47365959