Måløy Normisjon:

Måløy Normisjon står tilslutta Normisjon, og er eit fritt og uavhengig menighetsfellesskap innen ramma av Den Norske Kyrkje. Måløy Normisjon bekjenner Jesus Kristus som Frelsar og Herre, og byggjer på Guds ord og Den Norske Kyrkje sine bekjennelsesskrifter.


 Visjon

Måløy Normisjon sin visjon er å vinne menneske i Vågsøy for Jesus.


Hensikt

Måløy Normisjon vil forkynne evangeliet om Jesus Kristus slik at menneske i Vågsøy kan verte kjent med han, ta i mot, bekjenne og tilbe han som frelser, finne sin plass i menighetsfellesskapet og sjølv verte disiplar som i ord og gjerning kan vitne om Guds kjærleik.


Styret i dag er:

Anne Berit Refvik

Asgeir Berg

Frode Kvalheim
Fisken Kristne Fellesskap:

Fisken Kristne Fellesskap er ein frimenighet tilknytta Kristent Nettverk i Norge. Vi er ein gruppe menneske i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane som i har samlinger i husgrupper og arrangerer søndagsmøter på Måløy Bedehus.


Pastor: Bent Kråkenes


Leige av lokalet til arrangement:

Vi leiger ut lokalet til familiefest, konfirmasjoner, dåp,

og andre interresserte. Arrangementet må vere rusfritt. Ta kontakt med Monica Kråkenes- sjå kontakt siden.