ANDRE ARRANGEMENT

  

Søndagsmøte på følgande søndager kl.19.00

 


30 august

13 september

27 september

11 oktober

25 oktober

8 november

22 november  ( Åpne dører)

6 desember


 


Velkommen!