'SØNDAGSMØTE

22 OKTOBER 

ER AVLYST!

Bønnemøte


Kvar mandag kl.19.10 er det bønnemøte i kjelleren og inngang gjennom kafè lokalet.